Komunikaty
 
Informujemy, że składka członkowska na rok 2021 wynosi 70 zł.

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Przypominamy hodowcom, że przy chipowaniu szczeniąt obowiązuje pisemne potwierdzenie wykonania znakowania - poświadczone przez lekarza weterynarii (wzór na stronie ZG ZKwP - Regulamin Hodowli Psów Rasowych, Załącznik nr 4). Dokument ten należy przedłożyć w dniu przeglądu miotu.

Potwierdzenie chipowania (plik PDF) >
 
   
OPŁATY:  
Składka członkowska 70.00 zł  
Wpisowe 35.00 zł  
Rejestracja psa 20.00 zł  
Rodowód krajowy 60.00 zł  
Rodowód eksportowy 120.00 zł  
Rodowód ekspresowy 300.00 zł  
Nostryfikacja 60.00 zł  
Nostryfikacja ekspresowa 150.00 zł  
Przydomek 120.00 zł  
Przydomek - zmiany 120.00 zł  
Karta krycia 25.00 zł  
Karta miotu 22.00 zł  
Przegląd miotu 25.00 zł  
Tatuaż 8.00 zł  
Metryka 30.00 zł  
Przegląd miotu 25.00 zł  
Opłata korespondencyjna 8.70 zł