W dniu 30.01.2022 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ZKwP oddział w Gdyni wybrano na okres trzech lat nowe władze Oddziału.

ZARZĄD ODDZIAŁU


Przewodnicząca Zarządu Anna Garbacka-Warecka
V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Weronika Wawrzyniak
V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych Wanda Czaplewska
Skarbnik Marlena Dudek
Sekretarz Mariusz Pawlicki
Członkowie Zarządu
 
 
Magdalena Kalwajtys
Radosław Gac
 
Zastępcy Członków
 
Jacek Grubba
Ewa Cygan
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca
V-ce Przewodniczący
Sekretarz

Zastępcy członków
Maja Smentek
Artur Wróbel
Dominika Mieloch-Modrzewska

Renata Sienkiewicz
Katarzyna Daszkiewicz
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący
V-ce Przewodnicząca
Sekretarz

Członkowie 


Zastępcy Członków
 
 
Henryk Linkowski
Ines Jeżewska
Sylwia Goszka

Ewa Lipińska
Joanna Lisowska

Iwona Przeworska
Maja Połczyńska
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Klaudia Waszak