OBSŁUGA RINGOWA

Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Gdyni poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze sekretarza lub gospodarza w języku polskim podczas IX Karnawałowej Wystawy Psów Rasowych, która odbędzie się 6.01.2019 w Gdańsku.

Dla osób zainteresowanych przewidziana została odpłatność za pracę. Mile widziane osoby z doświadczeniem.

Wszystkich zainteresowanych pracą w ringu zapraszamy do kontaktu mailowego z p. Arkadiuszem Miłosz - arkadiuszmilosz@gmail.com lub telefonicznego: 508-999-889 (preferowany kontakt po godzinie 17:00)
 
Fotorelacja z naszej wystawy dostępna jest na stronie:
http://www.foto.zpsem.pl/wystawa-gdansk-07012018/

 
Fotorelacje
z naszych gdyńskich wystaw dostępne są na stronie  www.foto.zpsem.pl

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Koszt badania dla 1 próbki wynosi 147,60 zł.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2019