Informujemy, że w dniu 7.11.2020 r. (sobota) w miejscowości Bojano, ul. Rolnicza 1, zostanie przeprowadzony przegląd hodowlany, wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zasadami przeglądu hodowlanego oraz przesłanie uzupełnionego wniosku o przeprowadzenie przeglądu hodowlanego na mail: szkolenia@zkwpgdynia.pl
Przegląd hodowlany przeprowadzi sędzia międzynarodowy Pan Piotr Król.

Załącznik 1 - Zasady przeglądu hodowlanego (PDF) >

Załącznik 2 - Zgłoszenie (PDF) >
 


Informujemy, że od dnia 3.06.2020 (środa) Biuro Oddziału jest ponownie otwarte.

Ponadto informujemy, że nową lokalizacją biura oddziału jest ul. Morska 303A w Gdyni Chyloni.

Serdecznie zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 16:00-20:00
Środa, Czwartek 16:00-19:00
Piątek 10:00-15:00

tel. 58-580-00-09
e-mail: gdynia@zkwp.pl

W biurze oddziału obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.


Ważne! Komunikaty Zarządu z dn. 30.06.2020 r.

Zgodnie z przyjętą w dniu 30.06.2020 uchwałą, metryki wydawane będą w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia pełnej dokumentacji przeglądu miotu w sekretariacie oddziału. Ponadto, Hodowca zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych zawartych w metrykach i pokwitować ich odbiór. Wszelkie późniejsze zmiany będą dokonywane na koszt Hodowcy.

Od dnia 01.07.2020 częściowo została przywrócona standardowa procedura dokonywania przeglądów miotów, które będą dokonywane w siedzibie oddziału z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z istniejącym nadal ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (obowiązkowe stosowanie masek ochronnych). 


Informujemy, że zaplanowane na dzień 29 marca 2020 r. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków ZKwP O/Gdynia zostaje ODWOŁANE.

O nowym terminie poinformujemy w kolejnym komunikacie. 


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ > 


Informujemy, że składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PEKAO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2020