W dniu 1.07.2017 odbędą się egzaminy oraz testy i przegląd hodowlany wszystkich ras IPO 1, IPO 2 godzina 7.00, BH - godzina 11.30
Testy i przegląd hodowlany ON i innych ras od godziny 14.00
Polska licencja hodowlana - g.16:00
Sędziowie: p.A.Kępka i p.Z. Szcześniak, Pozorant: p.D.Więckowski
Psy przystępujące do egzaminów i testów musza posiadać zgodę z oddziału macierzystego oraz potwierdzenie opłaconej składki za rok 2017.
Zgłoszenia proszę wysyłać na maila: ipotrojmiasto.pl
zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwa psa
2. Rasa psa
3. nr PKR
4. numer rejestracyjny
5. nr tatuazu lub chipa
6. plec
7. masc
8. data urodzenia psa
9. dane właściciela psa
10. dane przewodnika psa
Na egzamin należy zabrać:
Legitymację ZKwP z opłaconą składką członkowską za rok bieżący, lub inny dowód opłacenia składki.
Książeczkę Startową.
Jeżeli pies zdawać będzie egzamin wyższego stopnia; kartę oceny z egzaminu niższego stopnia, jeżeli nie ma wpisu w Książeczce Startowej, lub rodowodzie.
Rodowód, jeżeli pies jest zarejestrowany z ZKwP.
Opłaty za egzamin pobieramy wyłącznie na miejscu.
Zgłoszenia do dnia 27.06
miejsce: Tuchom 84-208, ul.Tęczowa 16, teren agroturystyki "Biała Mewa", tel kontaktowy 504296677
koszty: BH 130 zł, Test 80 zł, Przegląd 100 zł, Test + przegląd 150 zł, IPO 200 zł, Licencja 150 zł.


NABÓR CHĘTNYCH DO PRACY NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH PSÓW RASOWYCH !
Zapraszamy na bezpłatny kurs przygotowujący do pracy w ringach w charakterze sekretarzy i gospodarzy. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskają certyfikat.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca maja 2017 drogą elektroniczną, e-mail: gdynia@zkwp.pl
Serdecznie zapraszamy !

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Koszt badania dla 1 próbki wynosi 147,60 zł.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2017