WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału informuje, że Walne Zgromadzenie członków oddziału Gdynia z wyborem delegatów zaplanowane jest na dzień 28 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 18:00 w auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.
Zgodnie z §4 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia członków oddziału:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Porządek obrad (PDF) >
 


Egzaminy, testy

W dniach 9-10.10.2021 odbędą się egzaminy BH-VT, PT1, PT2, PT3, PTT1, PTT2, FPR 1, FPR2, FPR3, IGP1, IGP2 oraz testy psychiczne wszystkich ras wraz z przeglądem owczarków niemieckich.

Sędziowie:
Tadeusz Roszkiewicz - sędzia prób pracy
Zbigniew Szcześniak - sędzia eksterieru ON
Miejsce: Plac Szkoleniowy dla psów JAFFAR, 83-021 Bystra (gm. Pruszcz Gdański)

więcej (PDF) >
 


Informujemy, że decyzją Zarządu Oddziału od dnia 9.11.2020 r. do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne.

Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 58 580 00 09 w godzinach:
Poniedziałek: 16:00-20:00
Środa: 16:00-19:00
Czwartek: 16:00-19:00
Piątek: 10:00-15:00
lub kontaktu za pośrednictwem poczty mailowej: gdynia@zkwp.pl

Ponadto Zarząd oddziału wraz z Oddziałową Komisją Hodowlaną podjął uchwałę regulującą tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom na podstawie wypełnionego przez hodowcę wniosku (załącznik nr 1) oraz oświadczenia lekarza weterynarii (załącznik nr 2) bez przeglądu miotu o którym mowa w Regulaminie hodowli psów rasowych ZKwP. Uchwała wchodzi w życie od dnia 9.11.2020 r.

Załącznik nr 1 - wniosek o wydanie metryk (PDF) >

Załącznik nr 2 - oświadczenie lekarza weterynarii (PDF) >


Informujemy, że zaplanowane na dzień 29 marca 2020 r. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków ZKwP O/Gdynia zostaje ODWOŁANE.

O nowym terminie poinformujemy w kolejnym komunikacie. 


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ > 


Informujemy, że składka członkowska za rok 2021 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PEKAO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 Wystawy - Dog Shows
2021