EGZAMINY i TESTY PSYCHICZNE

28.05.2023 r. zapraszamy członków ZKwP na egzaminy:
BH-VT, PTT 1-2, FPR 1-3, IFH-V, PT 1-3, IGP 1-2, SPR 1-3, obedience -0
oraz testy psychiczne wszystkich ras.

Więcej informacji (PDF) >
 


PRZEGLĄD HODOWLANY

Informujemy, że w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie oddziału w Gdyni, ul. Morska 303A odbędzie się przegląd hodowlany.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zasadami przeglądu hodowlanego oraz przesłanie uzupełnionego ZGŁOSZENIA PSA/SUKI DO PRZEGLĄDU HODOWLANEGO wraz z kopią rodowodu na mail: szkolenia@zkwpgdynia.pl

Informacje o przeglądzie hodowlanym (PDF) >

Formularz zgłoszeniowy (PDF) >
 


EGZAMIN ASYSTENCKI

Informujemy, iż egzamin asystencki organizowany przez Oddziały ZKwP Sopot & ZKwP Gdynia odbędzie się w dniu 23.04.2023 o godzinie 12:00 w Sopocie na terenie Biurowca HIPODROMU (wejście od ul. Łokietka vis a vis Ergo Areny).
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów oraz podaniem specjalności wystawowej oraz użytkowej, prosimy wysłać do dnia 7 KWIETNIA 2023 na adres: egzamin@kurszkwp.pl

Skład komisji egzaminacyjnej: Anna Rogowska, Bogusław Chmiel, Aleksander Skrzyński, Anna Garbacka-Warecka, Ewa Kotowska.

PRZYPOMINAMY!

REGULAMIN SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH ZKwP
§ 3
1. Asystentem kynologicznym może zostać pełnoletni członek Związku,
który posiada co najmniej średnie wykształcenie, wykazuje zainteresowanie problematyką kynologiczną, ma pozytywną opinię za okres co najmniej dwuletniej działalności w Związku (w Oddziale) i zdał egzamin na asystenta kynologicznego.
2. Wskazane jest, aby asystent kynologiczny był aktywnym hodowcą i wystawcą. Osoba nie mająca tego typu doświadczenia powinna legitymować się dużym dorobkiem na innych polach kynologii, uznanym za wystarczający przez macierzysty oddział.
3. Kandydaci na asystentów pracy psów myśliwskich muszą być członkami Polskiego Związku Łowieckiego.
§ 4
Decyzję o powołaniu asystenta do grona sędziów podejmuje Zarząd Główny
po spełnieniu wymogów formalnych niniejszego Regulaminu.
2. ASYSTENCI KYNOLOGICZNI
2.1. Kategorie i kompetencje
§ 5
Asystenci kynologiczni dzielą się na asystentów specjalności:
1) wystawowych;
2) użytkowych.
2.2. Kandydaci na asystentów kynologicznych
§ 6
Kandydaci na asystentów mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z wymogami określonymi w § 3.
§ 7
Kandydat na asystenta zobowiązany jest do:
1) ukończenia kursu dla kandydatów na asystentów
2) zdania egzaminu asystenckiego przed Komisją Egzaminacyjną Związku.
§ 8
1. Kandydat na asystenta, który spełnia wymogi § 3 i § 7 pkt 1 niniejszego regulaminu, składa do Zarządu Oddziału wniosek o dopuszczenie go do egzaminu asystenckiego z określeniem wybranej specjalności, zgodnie z „Wykazem i zakresem specjalności sędziów i asystentów".
2. Do wniosku dołącza informację o swoich dotychczasowych dokonaniach w
kynologii, kopię świadectwa co najmniej średniego wykształcenia, opinię Zarządu Oddziału o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim i aktywnej działalności na rzecz Oddziału, poświadczenie opłaty bieżącej składki członkowskiej oraz opłaty za egzamin.
3. Wybór kandydata dotyczący jego przyszłych kompetencji może obejmować nie więcej niż jedną specjalność wystawową i równolegle jedną specjalność użytkową.

Opłata za egzamin wynosi 450 zł.
Nr konta do wniesienia opłaty egzaminacyjnej:
ZKWP SOPOT nr 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309
w tytule prosimy dopisać: "opłata za ezg. asystencki, Imię Nazwisko,
Oddział macierzysty.
 


BADANIE PROFILU DNA PSA/SUKI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

DRUKI DO POBRANIA:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >
 


RANKING WYSTAWOWY

Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Gdynia do wzięcia udziału w rankingu wystawowym za rok 2022!
Ranking obejmuje sezon wystawowy za okres 01.01.2022-31.12.2022. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.01.2023 (jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny).
Zgłoszenie przystąpienia do rankingu odbywa się poprzez: dostarczenie do sekretariatu Oddziału kompletu dokumentów lub wysyłkę ich na adres e-mail: ranking.gdynia@gmail.com
Czekamy na Państwa Zgłoszenia !!

Regulamin rankingu (DOC) >

Punktacja (PDF) >

Zgłoszenie do rankingu (DOC) >
 


KURS ASYSTENCKI

Zapraszamy na KURS DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH.

Dodatkowe informacje na stronie:  www.kurszkwp.pl
Zgłoszenia: kurs.gdynia.sopot@gmail.com

 


PRZEGLĄDY MIOTÓW

Informujemy, że od 1 września 2021 r. zostają przywrócone przeglądy miotów na zasadach określonych w regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP. Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, Kierownik sekcji ma prawo odmówić wykonania przeglądu w hodowli pozostając jednocześnie do dyspozycji Hodowcy w siedzibie oddziału.
 


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ > 


Informujemy, że składka członkowska za rok 2023 wynosi 100 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PEKAO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.
 


DRUKI DO POBRANIA

Deklaracja członkowska (PDF) >
Zasady współwłasności psa/suki (PDF) >
Oświadczenie hodowcy (DOC) >
Wniosek o przydomek hodowlany (PDF) >
Załącznik do rodowodu eksportowego (DOC) >


 Wystawy - Dog Shows