Z głębokim smutkiem i żalem
Zarząd ZKwP oddział Gdynia zawiadamia,
że w dniu 29 września 2018 r.
zmarła nasza Przewodnicząca


Pani Barbara Onak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę
6 października 2018 r. o godzinie 12:30 w Kaplicy na Cmentarzu
w Gdyni-Witominie.


 

Serdecznie zapraszamy na:
egzaminy BH, IPO1, IPO2, Fpr1, Fpr2, Fpr3
w dniu 27 października 2018 r. na godzinę 8.00
testy psychiczne i przeglądy hodowlane
w dniu 27 października 2018 r. na godzinę 14.00

Miejsce imprezy: Chwaszczyno, ul. Reja 3.
Sędzia międzynarodowy: Waldemar Kosmalski
Zapisy: ipotrojmiasto@wp.pl
Informacje: Magdalena Bajer-Brodewicz tel. 607-415-580 Wpłaty na konto ZKwP Oddziału Gdynia: Pekao 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100 - prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłat (brak możliwości gotówkowych opłat)
Cennik:
- testy psychiczne (również dla innych ras) - 80 zł
- testy psychiczne + przeglądy hodowlane (dla ON) - 150 zł
- BH - 100 zł
- IPO - 200 zł
- Fpr - 100 zł
 
Fotorelacja z naszej wystawy dostępna jest na stronie:
http://www.foto.zpsem.pl/wystawa-gdansk-07012018/

 
Fotorelacje
z naszych gdyńskich wystaw dostępne są na stronie  www.foto.zpsem.pl

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.
więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Koszt badania dla 1 próbki wynosi 147,60 zł.


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów -
WIĘCEJ >

Przewodnicząca Oddziału przyjmuje interesantów w piątki w godz. 11.00-15.00

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł.  
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO SA I O/Gdynia 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej.


 

Wystawy - Dog Shows
2018